PČR OOP Broumov

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Stížnost proti usnesení KŘ PČR Královéhradeckého kraje OOP Broumov Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje věc OOP Broumov Okresnímu stánímu zastupitelství Náchod.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání - upravenou plnou moc Policii České republiky Obvodního oddělení Broumov.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci Policii České republiky Obvodního oddělení Broumov.

Nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. - NGO informuje PČR KŘP Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Policie ČR Broumov, že podle stanov a jednacího řádu NGO hlavy II bod 7, vstupuje do řešení konkrétního případu na základě plné moci poškozeného občana.

NGO současně urguje vyřízení věci.

NGO současně oznamuje, že dle stanov a jednacího řádu případ zveřejňuje.

Doručenky