PČR - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  registraci případu Frýdek-Místek u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku bude projednávat stížnost v případu Frýdek-Místek- 1. oddělení obecné kriminality Policie ČR.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dodejku od Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v případu Frýdek-Místek.

Postoupení případu před

Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Frýdek-Místek

Policie ČR - 1. oddělení obecné kriminality 

Stížnost

Plná moc

Smlouva

Přílohy

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost   o informace na GIBS zvlášť zranitelné oběti trestného činu v případu Frýdek-Místek - PČR - 1. oddělení obecné kriminality.

 Tyto informace žadatelka potřebuje pro další postup při vyřizování této závažné trestné činnosti policistů, kteří její rodinu ohrožují na životě, protože jejich zásluhou doposud nebyl pachatel usvědčen za trestný čin spáchaného násilí, který žadatelce způsobil zranění, které bylo lékaři zjištěno a prokázáno, že došlo k ublížení na zdraví, ze kterého se ještě žadatelka dodnes nevzpamatovala, včetně její nejbližší rodiny

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Ústavního soudu o odmítnutí ústavní  stížnosti v případu Frýdek-Místek- PČR--1. oddělení obecné kriminality.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání NGO v případu Frýdek-Místek Vrchnímu státnímu zastupitelství Olomouc.

č.j. : ZP-AM-80-04132018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchním státním zastupitelstvím Olomouc.

Je nutné konstatovat, že k napadení  paní Aleny Musilové došlo, že byla rdoušena (celý průběh napadení je složitější).

V kriminalistickém kontextu se zardoušení posuzuje, že je vždy výsledek aktivního jednání druhé osoby.

Pachatel obvykle zneužívá své fyzické převahy anebo situační či trvalé fyzické převahy bezbrannosti své oběti, případně momentu překvapení.

Z hlediska soudního lékařství se zardoušení považuje za násilnou smrt a spadá do kategorie - DUŠENÍ-STRANGULACE-ZARDOUŠENÍ.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce mají opovážlivost tvrdit, že za zranění, která vznikla zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleně Musilové, ničím nejsou a nikdo za tento stav nenese odpovědnost.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.


č.j. : OST-AM-77-121120108

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala návrh na změnu zákona na Ústavní soud  ve věci ústavní stížnosti v případu Frýdek-Místek

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii.

Tzn. Definice demokracie je dodržování práva a lidských práv a svobod.

Dodržování lidských práv a svobod je současně veřejný zájem.

Soudce Ústavního soudu má za povinnost demokraticky rozhodovat pouze podle zákona a nikoliv na základě jakékoliv ideologie a to i vlastní smyšlené a hlavně protiprávní dedukce.

Soudce Ústavního soudu nesmí vyžadovat povinné zastoupení advokátem a zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce, protože se jedná jednoznačně o porušování lidských práv.

Jestliže stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce podle čl. 10 Ústavy ČR v kombinaci s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy u Ústavního soudu, tak stěžovateli nikdo nesmí způsobovat žádnou újmu a to ani soudce Ústavního soudu odmítáním stížnosti.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti v případu Frýdek-Místek.

č.j. : OST-AM-65-15102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci.

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce mají opovážlivost tvrdit, že za zranění, která vznikla zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleně Musilové, ničím nejsou a nikdo za tento stav nenese odpovědnost.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

 Současně je podezření, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická vydírá nevládní organizaci Human Righs Defense z.s. podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 Je podezření, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická používá tzv. PSYCHOLOGICKÉ NÁSILÍ a nutí NGO, aby neplnila svoje účely, pro které byla zaregistrována soudem a porušovala tak stanovy NGO.

K výše uvedenému přípisu Vrchního státního zastupitelství v Praze NGO sděluje, že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická nevyhodnocuje případ v rámci trestního práva, ale používá limitovanou manipulační techniku, kdy si Mgr. Vanda Jachnická vykládá trestní zákoník podle své smyšlené, ale protiprávní dedukce.

Závěrem je nutné konstatovat, že k napadení k napadení paní Aleny Musilové došlo, že byla rdoušena (celý průběh napadení je složitější).

V kriminalistickém kontextu se zardoušení posuzuje, že je vždy výsledek aktivního jednání druhé osoby.

Pachatel obvykle zneužívá své fyzické převahy anebo situační či trvalé fyzické převahy bezbrannosti své oběti, případně momentu překvapení.

Z hlediska soudního lékařství se zardoušení považuje za násilnou smrt a spadá do kategorie - DUŠENÍ-STRANGULACE-ZARDOUŠENÍ.

Pokud by státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická měla v úmyslu zpochybňovat principy soudního lékařství a tvrdit, že se žádný trestný čin nestal, tak se Mgr. Vanda Jachnická následně může stát účastníkem trestného činu podle § 24 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO zcela korektně upozorňuje státní zástupkyni Mgr. Vandu Jachnickou, že nemá trestní imunitu jako poslanci, senátoři nebo prezident a že státní zástupkyně Mgr. Vanda Jachnická je trestně odpovědná za své jednání i jako úřední osoba.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v případu Frýdek-Místek.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Mgr. Vanda Jachnická tvrdí, že se nic nestalo a žádost o přezkoumání vyřízení podání zamítla jako nedůvodné.

č.j. : ZPV-AM-60-30092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení npor. Mgr. Janu Syslovi - vedoucí 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Doručenky

 Zvlášť zranitelná oběť trestného činu byla škrcena a poté do ní bylo kopáno do břicha (pozn. skutečný popis napadení je mnohem rozsáhlejší).

Přivolaná hlídka ČR sama uznala, že musí zavolat RSZ- rychlou záchrannou službu (PČR uznala, že pouhé ošetření u praktického lékaře je nedostatečné).
Sama přivolaná hlídka PČR pomáhala spolu se zdravotníky napadené paní Aleně Musilové do sanitky (pozn. sama PČR uznala, že napadená je v tak špatném zdravotním stavu, že se do sanitky nedostane sama).

Následně byly vydány lékařské zprávy o mnohočetných zraněních páteře, břicha atd. K tomu všemu v sanitním vozu byl naměřen systolický tlak 190, což je pro staršího člověka, spolu s prodělaným šokem z napadení, životu nebezpečné.

Po roce a půl "vyšetřování," por. Bc. Lenky Korčáková udělá závěr, že se vůbec nic nestalo a že napadení není napadení, těžké ublížení na zdraví není podle vystavených lékařských zpráv ničím a vražda ve stadiu pokusu není trestný čin.

Otázka NGO na npor. Mgr. Jana Sysla

Jak by byla kvalifikována situace podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, kdyby p. Alena Musilová po napadení p. Jiřím Markem, na místě zůstala ležet mrtvá, protože by jí byla zlomena krční páteř?

Nebo by lékař rychlé záchranné služby vystavil lékařskou zprávu, že při převozu do nemocnice zemřela na vnitřní krvácení po kopání do břicha?

NGO žádá o podání vysvětlení zda by PČR v tomto případě zahájila trestní stíhání proti násilníkovi - dokonaná vražda, nebo zda by PČR násilníka osvobodila a řekla, že se vlastně vůbec nic nestalo?

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje akceptační dopis Ústavního soudu v případu Frýdek-Místek.

Ústavní stížnost

č.j- US-AM-51-27082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost.

Doručenky

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková nepovažuje skutek za trestný čin.

Na úvod ne nutno upozornit, že zvlášť zranitelné oběti trestného činu nebyla poskytnuta žádná pomoc, ale naopak. Zvlášť zranitelné oběti trestného činu prokazatelné bylo ihned po útoku RZS zjištěná lékaři zranění, vznik nákladů na léky, na léčení a snížení životní úrovně . Je nepřijatelné v právním státe a to jen proto, že ze zvlášť zranitelné oběti TČ, místo pomoci § 82/1998 Sb., udělali svévolně zločince -pojem podle TZ (obviněnou) i když za její zranění musí někdo zodpovídat a ČR, nemůže se stavět nečinně a takovéto zločiny - pojem podle trestního zákoníku- ( trestné činy )povinných subjektů tolerovat a ponechat svévolně (nebo s osobních důvodů) porušovat základní lidská práva a porušovat ústavu ČR a takto rozvracet ústavní zřízení České republiky a pošlapávat mezinárodně uznávaná lidská práva a mezinárodní úmluvy o lidských právech stanovené mezinárodními institucemi jako je Rady Evropy, Evropská unie a Organizace spojených národů.

 Je zde na zamyšlení, jak by Mgr. Dagmar Jersáková uvažovala, kdyby ji někdo škrtil, málem ji zavraždil, byla zraněná, tak podle jejích úvah v předmětném usnesení by se ani nenechala ošetřit od lékaře, protože poranění páteře a následné bolesti k nevydržení podle Mgr. Dagmar Jersáková vlastně nejsou ani žádným zraněním a škrcení ani není trestným činem.

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A trestního zákona č. 40/2009 Sb. A Mgr, Dagmar Jersáková tvrdí, že podezřelý p. Jiří Marek má zákonné právo paní Alenu Musilovou a další občany z Frýdku-Místku napadat, škrtit, málem zavraždit a nejedná se o trestný čin.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje doplnění  stížnosti zvlášť zranitelnou obětí trestného činu paní Alenou Musilovou Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění stížnosti proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 1 oddělení obecné kriminality, podanou zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

 Odmítavý postoj policejních orgánu vůči paní A.Musilové, které pachatelem J.Markem ji bylo způsobeno zranění, podvrtnutí krční páteře, mnohočetná kontuze a další zranění popsané lékaři, musela dlouhodobě navštěvovat lékařská zařízení na vlastní náklady, které ji snížily životní úroveň a kvůli maření výkonu služby policejních orgánů, pro neprovedení základních kriminalistických kroků, které by usvědčili pachatele TČ a to vše, kvůli osobního vztahu od roku 2012 k násilníkovi Jiřímu Markovi, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M a ke všem jeho rodinným příslušníkům.

Fotografická dokumentace

 Paní A.Musilová s postupem PČR F-M, byla poškozena, neboť ji bylo porušeno základní právo a to konkrétně jak uvádí, právo na ochranu před fyzickým násilím ze strany třetích osob.

Jako poškozená, které byla způsobena nemajetková újma v důsledku trestné činnosti a způsobena újma, která neznamená přímou ztrátu na majetku, ale typicky se jedná o zásah do zdraví, cti, lidské důstojnosti, soukromí osoby a o škodu na právech a také trestný čin, při něm došlo k nemajetkové újmě paní Aleny Musilové, došlo k ublížení na zdraví, pomluvu, poškození cizích práv, ale i vydírání, omezování osobní svobody a dalších nezákonných praktik, z toho důvodu podávám doplnění stížnosti pro podjatost orgánu činné v trestním řízení, které za policejní orgán vyřizuje Bc. Lenka Korčáková.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti usnesení Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Doručenky

 Stížnost se podává proti celému výroku usnesení.

NGO i zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová trvají na svých původních námitkách, které jsou současně odůvodněním i této stížnosti.

Co se týče výroku por. Bc. Lenky Korčákové :

" Pokud se jedná o skutečnosti, které jsou Alenou Musilovou uváděny v její stížnosti proti komisaři por. Bc. Lence Korčákové, a které jsou citovány shora, pak s těmito nařčeními v žádném případě nesouhlasím.

S paní Alenou Musilovou jsem vždy jednala slušně, zdvořile, na profesionální úrovni, v souladu s etickým kodexem policisty, a vždy jsem dbala cti, vážnosti a důstojnosti její osoby i osoby své vlastní. V rámci prověřování trestní věci jsem se řídila zákony, nikoli osobními pocity."

NGO konstatuje, že kdyby se por. Bc. Lenka Korčáková chovala slušně, zdvořile a na profesionální úrovni, v souladu s Etickým kodexem policisty a řídila se zákony, nikoli osobními pocity, TAK BY ŘÍZENÍ NETRVALO 1,5 ROKU, KDY PO NAPADENÍ A PODLE - TZ VRAŽDĚ - VE STADIU POKUSU, BY ROZHODNĚ NEDOŠLO K SITUACI, ŽE PČR ZASTOUPENÁ POR. BC. LENKOU KORČÁKOVOU A KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OSTRAVĚ ZASTOUPENÉ MGR. DAGMAR JERSÁKOVOU TVRDÍ, ŽE SE NIC NESTALO A ŽE SMRT VE STADIU POKUSU NENÍ TRESTNÝM ČINEM ANI JINÝM PROVINĚNÍM PRO PACHATELE, KTERÝ JE ZNÁMÝ.

TÍMTO POSTUPEM SE POR. BC. LENKA KORČÁKOVÁ A MGR. DAGMAR JESSÁKOVÁ STÁVAJÍ PODEZŘELÝMI ZE SPOLUPACHATELSTVÍ TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VE STADIU POKUSU PODLE § 23 TZ.

DÁLE JE PRO POR. CE. LENKU KORČÁKOVOU A MGR. DAGMAR JERSÁKOVOU PODEZŘENÍ NA TRESTNÝ ČIN NADRŽOVÁNÍ PACHATELI VRAŽDY VE STADIU POKUSU PODLE § 366 TZ A NEPŘEKAŽENÍ TČ PODLE § 367 TZ.

DÁLE JE PODEZŘENÍ, ŽE POR. BC. LENKA KORČÁKOVÁ A MGR. DAGMAR JERSÁKOVÁ SI "PŘIVYDĚLÁVAJÍ" PŘIJÍMÁNÍM ÚPLATKŮ PODLE § 331 ODST. 4 PÍSM. B) TZ OD PACHATATELE TRESTNÉHO ČINU VRAŽDY VE STADIU POKUSU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Komisař por. Bc. Lenka Korčáková není vyloučena z případu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství .

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje žádost o přezkoumání usnesení Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková zamítla stížnost poškozené zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak státní zástupkyně nepovažuje skutek za trestný čin.

Je zde na zamyšlení jak by Mgr. Dagmar Jersáková uvažovala, kdyby ji někdo škrtil, málem ji zavraždil, byla zraněná, tak podle jejích úvah v předmětném usnesení by se ani nenechala ošetřit od lékaře, protože poranění páteře a následné bolesti k nevydržení podle Mgr. Dagmar vlastně nejsou ani žádným zraněním a škrcení ani není trestným činem.

Státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková je oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákona č. 40/2009 Sb. A Mgr, Dagmar Jersáková tvrdí, že podezřelý p. Jiří Marek má zákonné právo paní Alenu Musilovou a další občany z Frýdku-Místku napadat, škrtit, málem zavraždit a nejedná se o trestný čin.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě Mgr. Dagmar Jersákovou podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě - státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková o zamítnutí stížnosti.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění stížnosti proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje podanou zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti usnesení PČR Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

NGO podává stížnost za poškozenou a zvlášť zranitelnou oběť trestného činu.

Por. Bc. Lenka Korčáková porušila trestní řád, protože pokud je použit § 159a trestního řádu, je nutno postoupit věc jinému orgánu k projednání.

Por. Bc. Lenka Korčáková nemá zákonné oprávnění k jejímu výroku usnesení, že se nestal ani přestupek, protože podle zákona toto posuzuje přestupková komise a nikoli por. Bc. Lenka Korčáková.

Dále por. Bc. Lenka Korčáková porušila Ústavu ČR Ústavy ČR čl. 1 odst. 1, kdy Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům člověka a občana.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 1 odst. 2, kdy České republika je povinna dodržovat závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Součástí českého právního řádu je i Úmluva o lidských právech Rady Evropy a Charta základních práv Evropské unie.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 10, kdy vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázaná, jsou součástí českého právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než český právní řád, použije se mezinárodní smlouva.

Dále porušováním Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení PČR, 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Věc byla odložena podle § 159a odst. 1 trestního řádu, aniž by byla postoupena jinému orgánu k projednání.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis PČR Frýdek-Místek.

Část stížnosti průtahů policejního orgánu se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku a druhá část stížnosti se postupuje odboru vnitřní kontroly KŘ PČR Moravskoslezského kraje.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení PČR Frýdek-Místek - 1 oddělení obecné kriminality.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přezkoumání postupu PČR Frýdek- Místek.

Státní zástupce Mgr. Jiří Martikán potvrdil, že poškozená má právo na svobodný výběr obhájce a zkritizoval postup npor. Mgr. Jana Sysla. 

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stanovisko k právu na svobodný výběr obhájce pro zvlášť zranitelnou oběť trestného činu.

 K výše uvedené věci NGO sděluje, že plná moc NGO se zvlášť zranitelnou obětí trestného činu trvá.

Věc dohody o udělení plné moci je de facto smluvní vztah.

Právo trvání nebo ukončení plné moci je výlučně v kompetencích smluvních partnerů.

Policie České republiky nemá žádné zákonné možnosti ukončovat plnou moc zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Podle Listiny základních práv a svobod ČR čl. 1 lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 1 je česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Podle Ústavy ČR čl. 9 odst. 3 výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení demokratického právního státu.

Podle Ústavy ČR čl. 10 vyhlášené mezinárodní smlouva jsou součástí českého právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než český zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Součástí českého právního řádu je i Evropská úmluva o ochraně lidských práv.

Podle čl. 6 Úmluvy má zvlášť zranitelná oběť trestného činu právo na svobodný výběr obhájce, dle jejích vlastního výběru a PČR nemá žádné zákonné právo jakkoliv zasahovat a už vůbec ne ukončovat plnou moc.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zaslání odpovědí na již zaslanou korespondenci.

Doručenky

PČR Frýdek-Místek

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

Ministerstvo spravedlnosti - 

k rukám ministra JUDr. Roberta Pelikána.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula na vědomí sdělení k plné moci PČR Frýdek-Místek.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO  na vědomí výzvu k určení zmocněnce.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci o zrušení opatření.

 Ke všem č.j. , za poškozeného občana, urgujeme zrušení opatření, protože je protizákonné.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková i státní zástupce Mgr. Jiří Martikán, si jsou velmi dobře vědomi svého protizákonného jednání.

Současně si takto por. Bc.Lenka Kočáková i Mgr. Jiří Martikán vytvořili důkaz proti sobě o podezření na svoje úmyslné protizákonné jednání.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková a Mgr. Jiří Martikán zcela úmyslně posílají dopisy poškozené, aby na ni vyvíjeli psychologický nátlak a takto destabilizovali poškozenou, když se stala zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Dopisy byly zaslány na pátek, což následně vyvolá efekt, aby se poškozená 2 dny zcela zbytečně trápila, protože se ve dnech pracovního volna nedomůže ani pomoci ani rady.

Doručenka PČR  - por. Bc. Lenka Korčáková

Doručenka OSZ - Mgr. Jiří Martikán

Doručenka Prof. MUDr. Ladislav Hosák

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o sdělení k plné moci PČR Frýdek-Místek - por. Bc- Lenka Korčáková.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dodatek k opatření PČR Frýdek-Místek - por. Bc- Lenka Korčáková.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na nedostatky por. Bc. Lenky Korčákové, Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, 1. oddělení obecné kriminality, Frýdek-Místek.

Za poškozeného občana podává NGO upozornění na nedostatky 

por. Bc. Lenky Korčákové, 

podle § 97 odst. 1 písm. a) 

zákona o policii č. 273/2008 Sb.

NGO žádá o písemné vyrozumění o přijatých opatřeních podle § 97 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. Do datové schránky NGO.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO vyjádření GIBS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala, pro poškozenou a oběť trestného činu, žádost o zrušení opatření.

 Komisař por. Bc. Lenka Korčálová vydala opatření o přibrání znalce z odvětví psychiatrie podle § 105 odst. 1 trestního řádu s odkazem na ustanovení § 118 trestního řádu poškozenou oběť trestného činu p. A.M.

Podle trestního řádu § 105 odst. 1 a § 118 se znalecké posudky na stav duševního stavu mohou vyšetřovat pouze u svědků a obviněných.

Sama Policie České republiky v popisu a bližší specifikaci skutku uvádí, že p. A. M.  je v pozici poškozené :

" podezřelý.... fyzicky napadl poškozenou A.M..........tak, že ji nejdříve shodil na zem a poté ji nekolikráte do celého těla několikráte kopnul a udeřil pěstí..."

Avšak Policie zcela účelově v předmětném opatření vynechala, že podezřelý poškozenou p. A. M. předtím chytil za krk zezadu a škrtil ji, což dokazuje lékařská zpráva, která uvádí poranění krční páteře. Takto je podezření, že PČR zcela účelově snižuje závažnost zranění poškozené oběti trestného činu.

NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu p. A. M. o zrušení opatření č.j. KRPT-64223-151/TČ-2017-070271-112 Policie České republiky, územního odboru Frýdek-Místek 

ze dne 23. ledna 2018, protože je protizákonné.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Detaily zpráv a doručenky

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje opatření  Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, 1. oddělení obecné kriminality.