Padělání lékařské zprávy

Padělání a vystavení

nepravdivé lékařské zprávy,

posudku, nálezu

je trestný čin podle § 350 Trestního zákona

č. 40/2009 Sb.

§ 350 odst. 1 TZ

Kdo padělá lékařskou zprávu, posudek nebo nález nebo podstatně změní jejich obsah v úmyslu užít je před orgánem sociálního zabezpečení, nebo před jiným orgánem veřejné moci, v trestním, občanském nebo jiném soudním řízení bude potrestnán  trestem odnětí svobody na 2 léta nebo zákazem činnosti.

§ 350 odst. 2 TZ

Trestem odnětí svobody na 2 léta nebo zákazem činnosti bude potrestán  kdo jako lékař nebo jiná způsobilá  zdravotnická osoba vystaví nepravdivou lékařskou zprávu nebo nález.

§ 350 odst. 3 TZ

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitým trestem bude potrestán pachatel

a) opatří-li činem  sobě nebo jinému značný prospěch

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu

§ 350 odst. 4 TZ

Odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li činem sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.