Opatření hesla k počítačovému systému

§ 231 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Opatření a přechovávání  přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.

§ 231 odst. 1 

Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému, nebo jeho částí nebo

b) počítačové heslo, přístupový kód, data,postup s pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému

bude potrestán odnětím svobody na 2 léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti

§ 231 odst 2

Odnětím svobody až na 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán

a) spáchá - li trestný čin jako člen organizované skupiny

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

§ 231 odst. 3

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel potrestán, získá-li pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu