Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis od Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek.

Stížnost proti PČR Frýdek -Místek, 1. oddělení obecné kriminality se postupuje Krajskému státnímu zastupitelství Ostrava.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis od Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek.

Státní zástupce Mgr. Jiří Martikán potvrdil, že nadále nebude požadováno psychiatrické vyšetření po zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Okresnímu státnímu zastupitelství ve Frýdku-Místku.

Obecně k věci NGO trvá na protizákonnosti požadování psychiatrického vyšetření po zvlášť zranitelné oběti trestného činu.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přezkoumání postupu PČR Frýdek- Místek.

Státní zástupce Mgr. Jiří Martikán potvrdil, že poškozená má právo na svobodný výběr obhájce a zkritizoval postup npor. Mgr. Jana Sysla.

Doručenka


Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku.

 PČR ani OSZ nemají žádné zákonné právo po poškozené a těžce zraněné paní Aleně Musilové požadovat psychiatrické vyšetření.

Paní Alena Musilová je jednoznačně pouze v pozici poškozené a oběti trestného činu, protože jestliže byla škrcena a poté bylo do ní kopáno atd., což ošetřující lékař i PČR potvrdili, tak je jednoznačně poškozená

Takto vzniká podezření, že PČR se nesnaží vyšetřovat pachatele trestného činu a policejní orgán je povinen prověřit skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin do dvou měsíců od jejich přijetí a pokud prověřování v těchto lhůtách neskončí, je policejní orgán povinen státnímu zástupci písemně zdůvodnit, po jakou dobu bude prověřování pokračovat.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Omluva Ministerstva spravedlnosti za nezákonné stíhání paní Aleny Musilové

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci o zrušení opatření.

Ke všem č.j. , za poškozeného občana, urgujeme zrušení opatření, protože je protizákonné.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková i státní zástupce Mgr. Jiří Martikán, si jsou velmi dobře vědomi svého protizákonného jednání.

Současně si takto por. Bc.Lenka Kočáková i Mgr. Jiří Martikán vytvořili důkaz proti sobě o podezření na svoje úmyslné protizákonné jednání.

Je podezření, že por. Bc. Lenka Korčáková a Mgr. Jiří Martikán zcela úmyslně posílají dopisy poškozené, aby na ni vyvíjeli psychologický nátlak a takto destabilizovali poškozenou, když se stala zvlášť zranitelnou obětí trestného činu.

Dopisy byly zaslány na pátek, což následně vyvolá efekt, aby se poškozená 2 dny zcela zbytečně trápila, protože se ve dnech pracovního volna nedomůže ani pomoci ani rady.

Doručenka PČR - por. Bc. Lenka Korčáková

Doručenka OSZ - Mgr. Jiří Martikán 

Doručenka Prof. MUDr. Ladislav Hosák

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku - Mgr. Jiří Martikán.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense zs.s. - NGO zveřejňuje sdělení Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek . Mgr. Jiří Martikán.