Ohrožení pod vlivem návykové látky

Upozornění pro občany

Pokud mluvíte o osobou

(jako např. úředníkem, policistou

nebo zdravotní sestrou),

která se chová nestandartně, nelogicky, zachovávejte veškerá

vlastní bezpečnostní opatření,

protože takové chování může vyústit

v impulzivnost, agresivitu nebo násilí vůči vám.

Psychoaktivní droga

Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často se používá pojem droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí, chování.

Psychoaktivní drogy působí subjektivní změny v náladě a vědomí, jež mohou být pro uživatele příjemné (euforie)  nebo výhodné (zvýšená ostražitost).

Mezi návykové látky patří psychoaktivní látky a látky zvyšující výkonnost.

Užívání návykových átek vede k častým sociálním a psychologickým dopadům na uživatele.

Pod vlivem drog dochází navíc k četným případům antisociálního jednání a z dlouhodobého hlediska hrozí změny osobnosti.


Vysvětlení pojmů

Návyková látka

- alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Návyková látka je definována § 130 Trestním zákonem č. 40/2009 Sb.

Ohrožení pod vlivem návykové látky

Kdo vykonává  ve stavu vylučujícím způsobilost,

který si přivodil vlivem návykové látky

zaměstnání nebo jinou činnnost

při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí

nebo způsobit značnou škodu na mejetku

bude potrestán na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Ohrožení pod vlivem návykové látky je trestný čin

podle § 274 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.