Odškodňování za tzv. morální újmu

Průvodní dopis

Vzor žádosti o odškodnění za nemajetkovou újmu tzv. morální újmu neboli stres

z nespravedlivého řízení.

V případě, že jsou porušovány zákony ze strany úředníka, veškeré negativní následky dopadají na poškozeného občana.

Občan není poškozen pouze v majetkové rovině, což je skutečná škoda

a náklady řízení.

Občan je poškozen také velmi intenzivně

v psychickém vnímání.

Doklad o doručení do datové schránky

Právní odůvodnění žádosti způsobené nezákonným rozhodnutím

Odůvodnění pro účel žádosti

o náhradu nemajetkové újmy

Oficiální charakteristika šikany

Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Psychologická charakteristika

posttraumatických chorob

Psychologická charakteristika frustrace

Fyziologická charakteristika psychického stresu