Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM

Human Rights Defense z.s. - NGO postoupila žádost o odškodnění v případu - Zveřejňování -UOOU - NMNM, Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přílohy

 NGO podala za klienta, Ing. Zdeňka Hrnčíře, uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., viz. Příloha č. 1, Ministerstvu financí.

Ministerstvo financí sdělilo, že tuto žádost máme postoupit přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, s tím, že Ministerstvo financí není prostředník, viz. Příloha č. 2.

Tímto žádáme o vyřízení uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb.(pozn. lhůta pro podání žádosti je dodržena podle zákona č. 82/1998 Sb. )


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Ministerstva financí v případu Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM.

Ministerstvo financí sděluje, že žádost o odškodnění v případu Odškodnění - Zveřejňování -UOOU - NMNM se má postoupit přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o odškodnění za Ing. Zdeňka Hrnčíře v případu Zveřejňování Nové Město nad Metují.

Jedná se o řízení o uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou škodu, nákladů a výdajů řízení podle zákona č. 82/1998 Sb.

Jedná se o řízení s Úřadem pro ochranu osobních údajů, ve věci konečného rozhodnutí ve prospěch poškozeného účastníka řízení č.j. UOOU-08787/18-26 ze dne 10. června 2019, doručeného dne 14. června 2019.

Jedná se o žádost o odškodnění podle § 7 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., protože s Ing. Zdeňkem Hrnčířem mělo být jednáno a nebylo, protože se věc týkala jeho případu a jeho osobnostních i dalších práv a Úřad pro ochranu osobních údajů pochybil v tom, že s jako dotčenou osobou s ním nejednal jako s účastníkem řízení.

Ing. Zdeněk Hrnčíř má ústavní právo na veřejné projednání své věci a na zveřejnění svého případu má řádnou platnou plnou moc i smlouvu.

Tím, že Úřad pro ochranu osobních údajů, věc s poškozeným Ing. Zdeňkem Hrnčířem neprojednal, by ve výsledku došlo k porušení platné plné moci a platné smlouvy na jejíž plnění má právní nárok podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Plná moc

Smlouva

Případ 

Nově Město nad Metují

Zveřejňování

Zápis ze řádného zasedání

ve dnech 22. - 24. října 2019