Odškodnění - Zveřejňování - UOOU - NGO

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Ministerstva financí ve věci Odškodnění- Zveřejňování - UOOU - NGO.

Ministerstvo financí postupuje žádost ve věci Odškodnění- Zveřejňování - UOOU - NGO Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO jako právnická osoba podala osobně na podatelně Ministerstva financí žádost o odškodnění za řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů za případy Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů měl zákonné rozhodnutí vydat bez obtěžování účastníka řízení, tak, že by Policii Frýdek-Místek ihned, a to před 7. červnem 2018 č.j. UOOU-04315/18-3, odpověděl odpověď ze dne 10. června 2019 č.j. UOOU-08787/18-26 a vůbec nezatěžovat účastníka řízení žádostí a již vůbec ne nadbytečných ročním správním řízením.

Úřad pro ochranu osobních údajů mohl pouze tuto informaci zaslat na vědomí účastníkovi řízení.

Totéž se týká p. Pavla Popa z Nového Města nad Metují.

Pokud úřad pro ochranu osobních údajů nejdřív porušil právní normy a následně po ročním nadbytečném řízení přiznal svoje porušení zákona, je takto následně Úřad pro ochranu osobních údajů povinen nahradit náhradu škody poškozenému účastníkovi řízení.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba je řádně registrovaná nevládní organizace, která plní svoje stanovy v obraně lidských práv.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba NEMÁ ve veřejném rejstříku zapsán účel, že by provozovala charitativní činnost některých úředníků Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba rozhodně nebude "zaměstnávat" konkrétní méně schopné úředníky Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak, že by se uměle vytvářelo naprosto zbytečné roční správní řízení a stát takto vyplácel mzdu a další související náklady na úředníky, které třeba ani nejsou potřeba.

Pokud by stát následně chtěl tvrdit, že újmu nemůže zaplatit, protože je krize a nemá peníze, tak Human Rights Defense z.s. IČO 018 01 970, jako právnická osoba, doporučuje následující postup regresní úhrady :


Ekonomická analýza :


Na zbytečném správním řízení se podíleli celkem 4 zaměstnanci úřadu.

Náklady na jednoho zaměstnance jsou přibližně 3 000 000 Kč (superhrubá mzda, náklady na kancelář, vytápění, osvětlení, počítače, kancelářské potřeby, atd.)

Což znamená, že Úřad pro ochranu osobních údajů může ihned, a bez jakýchkoliv problémů vyplatit nevládní organizaci 12 000 000 Kč, jako náhradu škody za zbytečné správní řízení, protože Úřad pro ochranu osobních údajů konkrétní zaměstnance nepotřebuje.

Navíc pro stát je mnohem cennější nevládní organizace, která řádně naplňuje svůj účel obrany lidských práv ve smyslu dodržování zákonnosti a ústavního pořádku, než 4 konkrétní zaměstnanci, kteří si "uměle vytvářejí" práci zbytečným správním řízením.

Na základě výše uvedených skutečností poškozený účastník řízení žádá proplacení újmy podle zákona č. 82/1998 Sb. dle příloh podle § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. do 6 měsíců.


Zápis ze řádného zasedání
ve dnech 22. - 24. října 2019

Odškodnění pro Human Rights Defense z.s. - jako právnickou osobu

Za případy

Za případy

Frýdek-Místek - Zveřejňování

Nové Město nad Metují - Zveřejňování