Odškodnění - Zveřejňování - UOOU - NGO

Zápis ze řádného zasedání
ve dnech 22. - 24. října 2019