Odškodnění - Nedobrovolná hospitalizace

Human Rights Defense z.s. _ NGO zveřejňuje žádost o odškodnění v případu Nedobrovolná hospitalizace.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla jako důkazní zjištění potvrdil, že Ing. Ladislava Kryžová trpí vážnou duševní poruchou s bludy, s tím, že jsou vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti a její stav je vážný na psychiatrickou, případně neurologickou léčbu a trvalý invalidní důchod přesně od 16. května 2016, po těžkém úrazu mozku, když ji fyzicky napadla hlídka Policie Nový Bydžov ve složení pprap. Jindřich Rygl, Jan Strejček, David Žilka.

Žádám o odškodnění zničeného života a zdraví po po těžkém úrazu mozku, když fyzicky napadla hlídka Policie Nový Bydžov ve složení pprap. Jindřich Rygl, Jan Strejček, David Žilka dne 16. května 2016, což potvrdil Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla v usnesení č.j, 1 ZT 65/2019-731 ze dne 31. března 2020.

Pří fyzickém napadení hlídkou Policie Nový Bydžov dne 16. května 2016, s pomocí zakázaných donucovacích elektrických prostředků a zakázaných úderů v boxu, došlo k pádu na zem, kdy se mohla na místě rozrazit lebka, což by dokázala rekonstrukce napadení a tak došlo k potrhání mozku, kdy následně nebyla poskytnuta první pomoc ani následná lékařská péče.

Zraněná byla pohozena do zadržovací cely v poutech, kde ležela bezvládně na studených dlaždičkách a por. Mgr. Pavel Mühlstein, por, Bc. Pavel Podlucký, por. Bc. Jaroslav Skalický a další policisté se na ni chodili dívat a nezavolali záchrannou službu.

Trvalé následky těžkého ublížení na zdraví podle usnesení č.j, 1 ZT 65/2019-731 ze dne 31. března 2020 a znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D.