Odškodnění na únos předsedkyně NGO

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění - Odškodnění za únos předsedkyně NGO.

Bude realizováno vymáhání majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím z důvodu omezení a snížení kvality jejich obrany v důsledku protizákonného únosu předsedkyně NGO Policií ČR Hradec Králové-kpt. Ing. Marianem Rochlem a dalších následných událostí na základě doporučení mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO ze dne 20. května 2019 v případu GRUZIE.

Celkově bude vymáhána celková výše finanční kompenzace
EUR 30 000 000 ( slovy třicetmiliónůeur).


Odůvodnění : klient je cizinec a vzhledem ke zvýšené výši nákladů na život a komunikaci atd. a kupní sílu v cizině a odevzdání 50 % výtěžku NGO je tato částka adekvátní.

Dále má NGO zodpovědnost za klienta, který je státním občanem Gruzie s tím, že NGO slíbila státu Gruzie, že bude lidská práva občana Gruzie hájit a vymáhat čestně a poctivě.

NGO dodržuje slib a z těchto důvodů stanovila adekvátní částku odškodnění občana Gruzie na EUR 30 000 000.

Dále plátcem finanční kompenzace je stát a je věcí Policie ČR, že není schopna zvládnout jednoho vyšetřovatele, konkrétně kpt. Ing. Marina Rochla v Hradci Králové, a donutit ho k jednání podle zákona a v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními úmluvami o lidských právech.