Odborné vedení NGO

Doporučení Odborného vedení NGO č. 1/2018 

ze dne 13. července 2018.