Obrana proti hrubým neslušnostem

Kamerový záznam ze zasedání zastupitelstva a zveřejnění spisové dokumentace je dokladem o skutečném průběhu řízení.

Občané si takto mohou zkontrolovat skutečný stav věci.

Zveřejněním skutečného průběhu jednání a spisové domumentace  je dokázáno podezření z trestného činou paní Miloslavy Venclové a Ing. Daniely Luskové, MPA.

Human Rights Defense z.s upozornila zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou, že pokud Ing. Miroslav Uchytil odmítá uveřejňovat skutečné inoformace ze zasedání zastupitelstva, tak Human Rights Defense z.s. přistoupila k opatření a spisovou dokumentaci uveřejnila, aby občané měli úplné informace.


Reakce na hrubé neslušnosti

paní Miloslavy Venclové a

Ing. Daniely Luskové, MPA

Human Rights Defense z.s. upozornila na podezření z trestného činu výtržnictví paní Miloslavy Venclové (bývalé městské strážnice) a Ing. Daniely Luskové, MPA (ředitelky Domova u Biřičky).

Paní Miloslava Venclová, jako bývalá městská strážnice, je dostatečně profesně erudovaná a předpokládá se, že je oficiálně suševně zdravá podle Občanského zákoníku a proto se z právního hlediska nemůže vymlouvat na neznalost zákona při svém vyjadřování na Facebookových stránkách Chlumečáci.

Ing. Daniela Lusková, MPA má 2 vysokoškolské tituly a předpokládá se, že je také oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku a z toho plyne fictio iuris, že za své výroky na Facebookových stránkách nese plnou zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s. upozorňuje, že pokud bývalá městská strážnice paní Miloslava Venclová a ředitelka Domova u Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA budou pokračovat v hrubém, neslušném a vulgárním chování na veřejnosti, bude naplněno podezření podstaty trestného činu § 116 TZ, § 358 odst. 1 TZ a § 117 TZ a výše trestu se zvýší na 3 roky odněntí svobody.

Detaily zpráv - doklady o odeslání

Podací lístek - paní Miloslava Venclová

Doručenky - doklady o doručení z datové schránky