Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje :

Upozornění na personální problémy LDN A Nový Bydžov Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

ze dne 26. května 2016.

Podle § 345 odst. 3 písm. c) TZ musela paní Markéta Stojanová (zdravotní personál) velmi dobře chápat, když křivě obviňovala právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Z toho následně vyplývá podezření, že konala zcela vědomě a podle § 345 odst.  3 písm. d) je podezření, že paní Markéta Stojanová chtěla zakrýt svůj vlastní trestný čin podávání jiných léků pacientce bez lékařské dokumentace.

Následky tohoto trestného činu křivého obvinění podle § 345 odst. 2 a 3 písm. a) způsobí značnou škodu, protože poškozená se svými znalostmi a schopnostmi právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku, věc následně předá mezinárodnímu řízení a vyšetřování a výsledkem bude povinnost  úhrady vysoké částky odškodnění na základě následného rozsudku mezinárodního soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.