Jan Bruinsma - objednavatel TČ                zneužití pravomoci Ing. Sobelem

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na holandského podnikatele p. Jana Bruinsmu Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 329 odst. 1 písm. a), b), c), § 329 odst. 2 písm. a), c), d), e), f) a § 329 odst. 3 písm. a), b) - návodce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby .

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Právní úprava :

§ 329 TZ- zneužití pravomoci úřední osoby

odst. 3

odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Návodce trestného činu :

§ 24 odst. 1 písm. b) TZ- návodce trestného činu

Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin.

§ 24 odst. 2 TZ - trestní odpovědnost
Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka - návodce resp. objednavatele TČ se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele.

§ 23 TZ - spolupachatel


Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním 2 nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako -by trestný čin spáchala sama.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Brunsmovi hrozil trest odnětí svobody až 12 let.