Jan Bruinsma - objednavatel TČ            rozvracení republiky - p. Langrová

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) - návodce trestného činu - trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb rozvracení republiky.

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu rozvracení republiky u pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové - p. Ilony Langrové.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby zajišťovala ZTRÁTU ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala ZTRÁTU SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEĆENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU.

Je podezření na motiv holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy , protože při "cílené likvidaci českého zemědělství" holandský podnikatel p. Jan Bruinsma může být zprostředkovatelem relativně drahých (vzhledem k nominální příjmové situace českých domácností) dovozových potravin z Holandska.

Na základě platné právní úpravy by holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi hrozil trest odnětí svobody až 20 a vedle tohoto trestu i propadnutí majetku nebo výjimečný trest ( nad 20 let a do 30 let nebo doživotí).

UPOZORNĚNÍ

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma i pracovnice SZIF RO Hradec Králové p.. Ilona Langrová byla zcela korektně upozorněna v podaném odvolání ze dne 16. dubna 2018 :

"V PODÁVÁNÍ TRESTNÍCH OZNÁMENÍ BUDE POKRAČOVÁNO DO DOBY, NEŽ BUDOU VYDÁNY PŘEDMĚTNÉ POZEMKY VLASTNÍKŮM PŮDY K VLASTNÍ ČINNOSTI."

V SOUČASNÉ DOBĚ JE PODÁNO VÍCE NEŽ 50 TRESTNÍCH OZNÁMENÍ a p. Ilona Langrová odmítá plnit pokyn Ministerstva zemědělství (je podezření, že na přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy).