Jan Bruinsma - objednavatel TČ          nepřekažení TČ Ing. Sobelem

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu místopředsedou představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. a zástupce a zakladatele FytAgro s.r.o. (dle notářského zápisu) -

p. Jan Bruinsma

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v kombinaci s § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - NÁVODCE TRESTNÉHO ČINU - NEPŘEKAŽENÍ TRESTNÉHO ČINU.

Je podezření, že holandský podnikatel je objednavatel trestného činu nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi u ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel, s cílem a účelem, aby holandský podnikatel p. Jan Bruinsma mohl pokračovat v trestné činnosti.

 Je podezření, že vyřizující pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nechce překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsmav zastoupení Ing. Moniky Nebeské "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.