Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

č.j. ZP-LV-27-16092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupce, ale jako tiskový mluvčí por. Ing. Miroslava Jaroše.

JUDr. Lukáš Vodička napsal co mohl nebo nemohl por. Ing. Miroslav Jaroš udělat aniž by se por. Ing. Miroslava Jaroše zeptal - resp. por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl ani vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris.

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ.

Případ por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské vychází ze skutečnosti, že v trestním oznámení a následně v protokolu podání vysvětlení oznamovatelem, bylo výslovně doloženo, že v případu Ing. Monika Nebeská se v případu podezření z dotačního podvodu sama prezentovala jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytAgro s.r.o.

Přestože NGO uváděla v předchozí korespondenci, že je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti, tak NGO nepředpokládá, že i při limitovaných schopnostech by por. Ing. Miroslav Jaroš porušoval zákon ve svůj neprospěch a zadarmo jako by to bylo např. u podezření z nepřímého úplatkářství (slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské), a proto NGO zvolila podezření z trestného činu přijetí úplatku, s podezřením, že by si por. Ing. Miroslav Jaroš vyvážil případnou škodu vlastního trestního stíhání např. penězi.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nepřímé úplatkářství

NEODBORNOST POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 TZ.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Podle § 26 TZ npor. Ing. Bc. Eduard Petiška. v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu npor. Ing. Bc. Eduard Petiška. oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 TZ.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce, což npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi umožňuje slibovat podřízenému por. Ing. Miroslavu Jarošovi svůj vliv a ponechat ho jako neodborného v řešení daného případu a celkově ho jako neodborného zaměstnávat na pozici komisaře.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu komisaři oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové -por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduard Petiška podporuje neodbornost Policie, což by mohlo být podezření na další trestný čin podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška zaslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. vyrozumění, kterým "zachraňuje" por. Ing. Miroslava Jaroše před jeho vlastní neodborností potřebné k řešení přiděleného případu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. 

Pozice vedoucího oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. b) TZ se jedná o návodce trestného činu - vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin,

Cui bono, cui prodest - je podezření na návodce TČ neboli tzv. objednavatel TČ por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové .

Je podezření, že by por. Ing. Miroslav Jaroš mohl npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku i podplácet za účelem vlastního prospěchu, což by současně bylo podezření i na další trestný čin podplácení podle § 332 TZ pro por. Ing. Miroslava Jaroše a přijetí úplatku podle § 331 TZ pro npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku, což by bylo podezření na další trestné činy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vedoucí oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR npor. Ing. Bc. Eduard Petiška zaslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. vyrozumění, kterým "zachraňuje" por. Ing. Miroslava Jaroše před jeho vlastní neodborností potřebné k řešení přiděleného případu.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška de facto potvrzuje, že por. Ing. Miroslav Jaroš nezná technologický způsob pěstování řepky.

Co se týče přizvání znalce, tak npor. Ing. Bc. Eduard Petiška nevysvětlil, proč znalec nebyl přítomen již doplňování trestních oznámení.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška dokonce uvádí, že by technologický způsob pěstování řepky ani nemusel být uveden ve spisu.

Potom je otázkou, jak se vlastně podezření z trestného činu bude řešit.

Dále je otázkou jestli por. Ing. Miroslav Jaroš vůbec něco zná, protože si již zdokladoval, že neovládá ani zákon o policii č. 273/2008 Sb. Ani trestní řád č. 141/1961 Sb.
Není ve skutečnosti vůbec jasné, za co je u PČR por. Ing. Miroslav Jaroš vůbec placen.

Co se týče tvrzení npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky, že znalce si může přizvat každá strana řízení jako p. Ilona Langrová, Ing. Monika Nebeská i předsedkyně NGO Ing. Ladislava Kryžová, tak NGO ve vší úctě npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi doporučuje, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe, soudím ostatní".

Až se to dozví Ing. Monika Nebeská, jak o ní uvažuje npor. Ing. Bc. Eduard Petiška, tak si proti němu zjedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, že ji urazil a poškodil na pověsti a Ing. Monika Nebeská se bude s npor. Ing. Bc. Eduardem Petiškou soudit o újmu na pověsti.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška bude muset zvážit, aby měl dostatek finančních prostředků na odškodnění.