Nové Město nad Metují

Sp. zn. : NMNM-2018

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor správní
Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor správní

Oddělení vnitřních věcí

Policie ČR

KŘP Královéhradeckého kraje

Oddělení obecné kriminality

detašované pracoviště OOP Broumov

Schválení pomoci poškozenému občanovi