Mgr. Marek Kaiser - nepřímé úplatkářství - Jan Bruinsma

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že právník SZIF Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi , že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Mgr. Marek Kaiser si musí uvědomit, že když je pro něj holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tak extrémně cenný, že pro něj riskuje ke dni 10. července 2018 již 12-té trestní oznámení, že se Mgr. Markovi Kaiserovi vyplatí o p. Janu Bruinsmovi přemýšlet několik let ve vězeňské cele.