Ing. Aleš Sobel - nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že ředitel RO Hradec Králové SZIF Ing. Aleš Sobel sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Ing. Aleš Sobel si musí uvědomit, že když je pro něj Ing. Monika Nebeská tak extrémně cenná, že pro ni riskuje ke dni 4. července 2018 již 11-té trestní oznámení, že se Ing. Aleši Sobelovi vyplatí o Ing. Monice Nebeské přemýšlet několik let ve vězeňské cele.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel "zajišťuje" držbu LPIS ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy i některých dalších firem v Královéhradeckém kraji, aniž by tyto firmy musely dodržovat smluvní a zákonné povinnosti, jako placení pachtovného.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tyto "služby" přijímá i "klasické" úplatky, což je podezření, že podporuje i skutečnost, že Ing. Aleš Sobel se zadlužil několikamiliónovými úvěry se splatností do svých 72 let.

Veřejně přístupná informace o ekonomické situaci Ing. Aleše Sobela

Na základě těchto skutečností vyplývá podezření, že Ing. Aleš Sobel počítal s vyššími příjmy z přijímání úplatků ještě minimálně 12 let.