Mgr. Marek Kaiser - nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu právníka regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Mgr. Marek Kaiser.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že právník Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že právník SZIF Mgr. Marek Kaiser sliboval svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopný zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracuje p. Ilona Langrová, která odmítne aktualizovat LPIS.

Následně, co nezvládne p. Ilona Langrová, tak se snaží zajistit právník SZIF RO Hradec Králové Mgr. Marek Kaiser a ředitel SZIF RO Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

Mgr. Marek Kaiser si musí uvědomit, že když je pro něj Ing. Monika Nebeská tak extrémně cenná, že pro ni riskuje ke dni 3. července 2018 již 11-té trestní oznámení, že se Mgr. Markovi Kaiserovi vyplatí o Ing. Monice Nebeské přemýšlet několik let ve vězeňské cele.