Por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na pro. Ing. Miroslava Jaroše v podezření nepřímého úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

TO-MJ-08-08102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš slíbil svůj vliv Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření nepřímého úplatkářství Ing. Monice Nebeské nebo jejímu holandskému obchodnímu partnerovi p. Janu Bruinsmovi.

NGO DOPLŇUJE, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ, POKUD BY JEDNALA JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY - JAKO JEDNATELKA S.R.O., TAK NEMUSÍ NUTNĚ JEDNAT ZA FYTAGRO S.R.O., ALE JE PODEZŘENÍ, ŽE MŮŽE JEDNAT I ZA JINOU VZÁJEMNĚ PROPOJENOU FIRMU RESP. TZV. KLASTER pozn.:seskupení horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících s podpůrnými organizacemi.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY )konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).