Nepřekažení trestného činu

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu ve věci trestního oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou- státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni bylo postoupeno z důvodu věcné příslušnosti na PČR, NCOZ Praha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Nejvyšší soud se řídí především zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala současně poděkoval NGO za důvěru, kterou NGO vložila do Nejvyššího soudu a jeho předsedy Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu - nepřekažení trestného činu na JUDr. Petru Hnízdovou - okresní státní zástupkyni, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Upozornění pro občany

Tzn, že trestní oznámení

na JUDr. Petru Hnízdovou

nebude řešit JUDr. Petra Hnízdová

a to zásluhou JUDr. Alexandra Pumprly.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni v Hradci Králové, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Upozornění pro občany

Tzn, že trestní oznámení

na JUDr. Petru Hnízdovou

může řešit i JUDr. Petra Hnízdová,

a to postupem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Nejvyšší státní zastupitelství postoupilo trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-Okresní státní zástupkyni k řešení Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou, Okresní státní zástupkyni v Hradci Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu, některé další formy trestné součinnosti.

Je podezření, že se dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu - nečinností a průtahem v řízení č.j. 1 ZT 146/2016-6 ze dne 2. září 2016 a č.j. 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016 Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, a hrozí nebezpečí, že paní Markéta Stojanová na LDN A v Novém Bydžově dál podává vybraným pacientům léky, které mohou zabíjet a vzhledem k profesní erudici - vraždit.

Je otázkou, zda paní Markéta Stojanová nemedikované léky podala matce poškozené o vlastní vůli, nebo zda existuje návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ tzv. Objednavatel vraždy.

Dále policisté Jindřich Rygl a Jan Strejček mohou ve jménu Obvodního oddělení policie v Novém Bydžově násilně napadat i ostatní občany.

Pokud existuje tzv. objednavatel vraždy, může působit dál a ohrožovat na životě i ostatní pacienty na LDN A v Novém Bydžově.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek