Nepřekažení trestného činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že se připravuje nebo páchá trestný čin a spáchání nebodokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Nepřekažení tretsného činu se řídí § 367 odst. 1  TZ - trestního zákona

Seznam trestných činů, u kterých je zákonná povinnost je překazit je specifikována v § 367 odst. 1 TZ - trestního zákona

Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu § 367 odst 3 TZ - trestního zákona

Upozornění pro občany

Nepřekažení trestného činu úřední osobou

Pokud úřední osoba, čímž je myšleno policista nebo dozorující státní zástupce, přidělený trestný čin neřeší, ať již z důvodu nečinnosti - průtah v řízení nebo nedostatečného dokazování, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu nejen zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, ale také nepřekažení trestného činu podle § 367 TZ.