Ing. Miroslav Uchytil - nepřekažení TČ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění  Krajského ředitelství Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality v případu trestního oznámení - nepřekažení trestného činu- na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila.

Por. Ing. Miroslav Jaroš ukládá trestní oznámení - nepřekažení trestného činu- na starostu Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila, bez dalších úkonů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního  státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na starostu města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila Policii ČR v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Rada Města Chlumec nad Cidlinou.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na starostu města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu starostou Města Chlumec nad Cidlinou - Ing. Miroslav Uchytil.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - nepřekažení trestného činu.

 Starosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil se zavčas dozvěděl o podezření, že vedoucí odboru správy majetku a investic Ing. Iva Uchytilová se snaží podat na Katastrální úřad doklad o vyměřování hranice pozemku, který nemá právní náležitosti.

Je možné uvažovat podezření, že se Ing. Iva Uchytilová o tuto činnost pokusila opakovaně.


To by však dokázaly kriminalistické úkony. Vzhledem k tomu, že se poškozený vlastník nemovitosti intenzivně bránil, tak dokázal zabránit snížení výměry na Katastru nemovitostí.

Podstatou problému, že že starosta města Chlumec nad Cidlinou byl o věci řádně informován a dlouhodobě ponechal Ing. Ivu Uchytilovou dělat podezřelou až protiprávní činnost.

Zákonná povinnost starosty města Chlumec nad Cidlinou je podle zákona o odpovědnosti za škodu č. 82/98 Sb. nesprávným úředním postupem požadovat za prvé rozhodnout o vyplacení nemajetkové újmy s příslušenstvím pro poškozeného občana protiprávním řízením ze strany Ing. Ivy Uchytilové a za druhé požadovat po Ing. Ivě Uchytilové tzv. Regresní úhradu pro poškozeného občana podle zákona č. 82/98 Sb.

Vzhledem k tomu, že starosta města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil byl o věci řádně a hodnověrně informován a nic neučinil, vyplývá z jeho jednání právní domněnka fictio iuris, že ani nechtěl a de facto ji podporoval v podezřelé a protiprávní předkládání podezřelých až falešných podkladů na Katastrální úřad, což ve výsledku znamená podezření z trestného činu - některé formy trestné součinnosti - § 367 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - nepřekažení trestného činu.

Následně na to rozhodla Rada města Chlumec nad Cidlinou bez zákonné kompetence, což potvrdily 2 soudy a to Okresní a Krajský soud v Hradci Králové.