Plk. JUDr. David Fulka - nepřekažení TČ por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na plk. JUDr. Davida Fulku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu komisaři oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové -por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Je podezření, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka podporuje neodbornost a pokračování v manipulaci se spisovou dokumentací jako zákaz předávání úředního záznamu oznamovateli TČ a zákaz kamerového záznamu z podávání vysvětlení na oddělení hospodářské kriminality vyšetřovatelem por. Ing. Miroslavem Jarošem.

Je podezření, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka má v úmyslu por. Ing. Miroslava Jaroše umožnit por. Ing. Miroslavu Jarošovi, aby mohl pokračovat v trestné činnosti a diskreditovat PČR jako celek.