JUDr. Lukáš Vodička - nepřekažení TČ por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí JUDr. Lukáše Vodičky umožňuje por. Ing. Miroslavu Jarošovi pokračovat v podezření trestné činnosti manipulace se spisovou dokumentací a takto porušovat čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a dále je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička umožňuje pokračovat por. Ing. Miroslavu Jarošovi v přivydělávání si přijímáním úplatků, což je podezření na další trestný čin.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.