JUDr. Lukáš Vodička - nepřekažení TČ policistovi XY

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu policistovi, který pracuje ve stejné kanceláři jako por. Ing. Miroslav Jaroš - dále jen policista XY - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Policista XY má zákonnou povinnost podle Etického kodexu Policie ČR netolerovat protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše a v souladu se zákonem by se v tomto trestním oznámení mělo i vyšetřit, zda policista XY protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše ohlásil nadřízenému npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi, GIBS nebo státnímu zástupci.

Právní úprava :

Etický kodex Policie České republiky

Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je

h) zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto

protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost policisty XY, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že policista XY je spolupachatelem úmyslu manipulace se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si policista XY přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.