JUDr. Lukáš Vodička - nepřekažení TČ npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činunpor. Ing. Bc.Eduardovi Petiškovi - vedoucímu oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky , který de facto "provozuje" protizákonnou činnost na oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové jako jako je podezření na ABSOLUTNÍ NEODBORNOST ZPRACOVATELE PŘÍPADU POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE a dále je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš i npor. Ing. Bc. Eduard Petiška přivydělávají přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá povědomí o řízení před Státním zemědělským intervenčním fondem a nerozumí ani podstatě zákona o zemědělství č. č. 252 97 Sb. a o SZIF č. 256/2000 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce prokázal, že nezná ani podstatu správního řízení a správního řádu č. 500/2004 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné znalosti o zemědělství a zemědělské výrobě pro řešení případu.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné povědomí o funkčnosti zemědělské firmy o velikosti 200-300 ha.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce tvrdil, že podle mapy neumí dojet na pole.

K tomu je možno dodat, že ještě, že se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože po. Ing. Miroslav Jaroš by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.