Ilona Langrová - nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi 

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nechtěla překazit podezření na trestnou činnost p. Jana Bruinsmy jako podezření na trestný čin podle § 229 TZ - zneužívání vlastnictví. Je podezření, že holandský podnikatel "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. 

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je ředitel RO SZIF Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že když Ing. Aleš Sobel tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, 

že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb musí být dodržen.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo 

ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovoval p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.