Mgr. Marek Kaiser - nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p. Janu Bruinsmovi.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová, Mgr. Marek Kaiser a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser 

a Ing. Aleš Sobel zastřešují činnost 

holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Po opakovaných urgencích p. Iona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Mgr. Marek Kaiser, že vše prostudovat a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a nadřízený Mgr. Marka Kaisera do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.