Ing. Aleš Sobel - nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel - nepřekažení trestné činnosti Ing. Monice Nebeské, která navenek vyřizuje záležitosti holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

 Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnost Ing. Moniky Nebeské, ředitelky a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.


Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská tuto činnost dělá naprosto úmyslně a ze ziskuchtivosti, protože za toto pobírá mzdu (pozn. předpokládá se, že Ing. Monika Nebeská nedělá tuto činnost jako veřejně prospěšnou práci zdarma).