Mgr. Marek Kaiser - nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu Ing. Aleně Veselé, DiS.

 Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová za "pomoci" Ing. Aleny Veselé DiS. je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá Dis. takto může postupovat i proti ostatním vlastníkům půdy, které obhospodařuje ZD Všestary.

Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

 Podle Dílu 4 TZ § 2 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátoratrestného činu, Mgr. Marek Kaiser je nadřízený p. Iloně Langrové a Ing. Aleně Veselé DiS.

Organizátor trestného činu je osoba, které řídí trestnou činnost.

Podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je , kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.