Mgr. Marek Kaiser - nepřekažení TČ Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser nechce překazit podezření na trestnou činnost pracovnice regionálního odboru Hradec Králové p. Ilony Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

NGO podle stanov hlavy II bodu 19 písm. b) a jednacího řádu NGO hlavy IV bodu 9 shromažďuje důkazy o porušování vlastnických práv.

Z dosavadní spisové dokumentace vyplývá podezření :

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly ve firmách Zemědělské družstvo Všestary a Fyt Agro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma má v úmyslu pouze  "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Mgr. Marek Kaiser je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.


Je podezření, že Mgr. Marek Kaiser 

zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

P. Jan Bruinsma pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF. Následně firma p. Jana Bruinsmy přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.

Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát.

Poté se vlastník půdy podá žádost na SZIF o uvolnění půdy - žádostí o

provedení aktualizace zemědělské půdy -LPIS.

Na SZIF p. Ilona Langrová neúměrně protahuje a dochází k nečinnosti

SZIF.

Ing. Monika Nebeská začne dodávat na SZIF nepravdivé informace, že jsou

smlouvy plněny.

Vlastník půdy doložil, že Ing. Monika Nebeská lže (pozn. V případě, že by

Ing. Monika Nebeská úmyslně nelhala, tak by musela trpět Alzeheimerovou

chorobou nebo by Ing. Monika Nebeská musela být dementní. Vzhledem k

tomu, že Ing. Monika Nebeská nepředložila lékařské zprávy o nemocech, je

podle OZ i TZ považována za duševně zdravou), což znamená, že Ing.

Monika Nebeská lže úmyslně.

Po opakovaných urgencích p. Ilona Langrová zašle vlastníkům půdy
dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a
"ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana
Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením
smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy
není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že
"neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana
Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit
žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému
vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Mgr. Marek Kaiser, že vše prostudovat a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Mgr. Marek Kaiser vyřizující pracovník podřízený Ing. Aleši Sobelovi, který byl do roku 1999 hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.