Ing. Aleš Sobel - nepřekažení TČ Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

 Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nechce překazit podezření na trestnou činnost pracovnice regionálního odboru Hradec Králové p. Ilony Langrové, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

NGO podle stanov hlavy II bodu 19 písm. b) a jednacího řádu NGO hlavy IV bodu 9 shromažďuje důkazy o porušování vlastnických práv.

Z dosavadní spisové dokumentace vyplývá podezření :

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly ve firmách Zemědělské družstvo Všestary a Fyt Agro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Stav hospodaření ke dni 28. března 2018 :

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Je podezření, že Ing. Aleše Sobel zastřešuje činnost holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

P. Jan Bruinsma pouze uzavře pachtovní smlouvu a tzv. Zablokuje vlastnictví prostřednictvím tzv. Aktualizace zemědělské půdy - LPIS na SZIF. Následně firma p. Jana Bruinsmy přestane smlouvu plnit a po čase začne smlouvu hrubě porušovat.

Vlastník zemědělské půdy je nucen podat výpověď.

Na výpověď byla reakce Ing. Moniky Nebeské (která navenek vyřizuje záležitosti p. Jana Bruinsmy), že proti vlastníkům půdy bude postupovat trestněprávní cestou, potom si objedná advokáta JUDr. Jiřího Kovandu, který ochotně napíše dopis vlastníkům půdy, že se s nimi bude soudit a kolik je to bude stát.

Poté se vlastník půdy podá žádost na SZIF o uvolnění půdy - žádostí o provedení aktualizace zemědělské půdy -LPIS.

Na SZIF p. Ilona Langrová neúměrně protahuje a dochází k nečinnosti SZIF.

Ing. Monika Nebeská začne dodávat na SZIF nepravdivé informace, že jsou smlouvy plněny.

Vlastník půdy doložil, že Ing. Monika Nebeská lže (pozn. V případě, že by Ing. Monika Nebeská úmyslně nelhala, tak by musela trpět Alzeheimerovou chorobou nebo by Ing. Monika Nebeská musela být dementní. Vzhledem k tomu, že Ing. Monika Nebeská nepředložila lékařské zprávy o nemocech, je podle OZ i TZ považována za duševně zdravou), což znamená, že Ing. Monika Nebeská lže úmyslně.

Po opakovaných urgencích p. Iona Langrová zašle vlastníkům půdy dopis, kde jednoduše popře všechny námitky vlastníků půdy a "ochotně" zopakuje veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy jako, že nedodání naturálií a neplacení není porušením smlouvy. K tomu všemu ještě p. Ilona Langrová přidá, že vlastník půdy není účastník řízení, že vlastníkům půdy zasílá pouze informaci, že "neodblokuje" půdu a půda zůstane u holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce, že se vlastník půdy ani nemůže odvolat ani činit žádné právní kroky, aby se vlastník půdy mohl dostat ke svému vlastnictví.

Poté se dlouho nic neděje. A když se přece jen vlastníci půdy snaží dostat ke svému vlastnictví, tak se najednou ozve Ing. Aleš Sobel, že vše prostudovat a že p. Ilona Langrová udělala vše správně a že od za SZIF rozhodne proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.

Ing. Aleš Sobel je ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a do roku 1999 byl hlavním zootechnikem Zemědělského družstva Všestary.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.