Nájem externích služeb

Právní služby

KHP a.s. udělila plnou moc advokátovi Mgr. Janu Ševčíkovi

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka udělila plnou moc

advokátní koncipientce Mgr. Haně Cejnkové.

Právní služby

Ing. Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy (Královéhradecký kraj) udělil plnou moc advokátovi Mgr. Tomáši Nikšovi.