Nadržování

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou - státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění GIBS.

Plk. Ing. Luboš Lenfeld postupuje trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou Národní centrále proti organizovanému zločinu.


Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou, státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 366 TZ - Nadržování - některé další formy trestné součinnosti.

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu okresní státní zástupkyní v Hradci Králové - JUDr. Petra Hnízdová

Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelým pachatelům trestné činnosti a umožňuje jim, aby unikly trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

 e podezření, že se dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nepřekažení trestného činu - nečinností a průtahem v řízení č.j. 1 ZT 146/2016-6 ze dne 2. září 2016 a č.j. 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016 Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Je podezření, a hrozí nebezpečí, že paní Markéta Stojanová na LDN A v Novém Bydžově dál podává vybraným pacientům léky, které mohou zabíjet a vzhledem k profesní erudici - vraždit.

Je otázkou, zda paní Markéta Stojanová nemedikované léky podala matce poškozené o vlastní vůli, nebo zda existuje návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) tzv. Objednavatel vraždy.

Dále policisté Jindřich Rygl a Jan Strejček mohou ve jménu Obvodního oddělení policie v Novém Bydžově násilně napadat i ostatní občany.

Pokud existuje tzv. objednavatel vraždy, může působit dál a ohrožovat na životě i ostatní pacienty na LDN A v Novém Bydžově.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu 

zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv

Doručenky