Nadržování

Kdo pachateli trestného činu  pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svoody až na  čtyři léta.

Nadržování  se řídí § 366  TZ - trestního zákona

Upozornění pro občany

Nadržování úřední osobou

Pokud úřední osoba, čímž je myšleno policista nebo dozorující státní zástupce, přidělený trestný čin neřeší, ať již z důvodu nečinnosti - průtah v řízení nebo nedostatečného dokazování, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu nejen zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, ale také nadržování podle § 366 TZ.