Por. Bc. Petr Desenský - nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Bc. Petra Desenského Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím policistou Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - por. Bc. Petr Desenský.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

 Právní úprava

§ 366 TZ - Nadržování

odst. 1 Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 4 léta.

Předmětné vyřízení stížnosti por. Bc. Petrem Desenským - policistou KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Je podezření, že policista Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje por. Bc. Petr Desenský nadržuje por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.