JUDr. Lukáš Vodička - nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že JUDr. Lukáš Vodička v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Je podezření, že JUDr. Lukáš Vodička podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše, který de facto zakazuje nahlížet do spisů a kontrolovat tak činnost PČR, což následně vede k podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací podle svých potřeb, protože je podezření, že si por. Ing. Miroslav Jaroš přivydělává přijímáním úplatků za manipulaci se spisovou dokumentací ve prospěch toho, kdo podplácí.