JUDr. Lukáš Vodička - nadržování policistovi XY

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Krajského státního zastupitelství - JUDr. Lukáš Vodička.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování policistovi, který pracuje ve stejné kanceláři jako por. Ing. Miroslav Jaroš - dále jen policista XY - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Tvrzení, že policista XY byl pouze přítomen nemá žádnou právní hodnotu, protože policista XY celou dobu nic nedělal a sledoval podávání vysvětlení a dokonce se zapojoval do hovoru, konkrétně v okamžiku, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš líčil předsedkyni NGO, že mu nevyrostly kedluby podle jeho představ (pozn. je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš nezná technologický postup jak u řepky tak i u kedlubů) a policista XY zase líčil jak mu nevyrostly rajčata (pozn. opětně je podezření na špatný technologický postup).

Policista XY jinou činnost než nicnedělání nekonal a není tedy jasné za co ho PČR vlastně vůbec platí, pozn. asi za nicnedělání.