Plk. JUDr. David Fulka - nadržování policistce "O..."

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na plk. JUDr. Davida Fulku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování občanské zaměstnankyni (dále jen Policistce "O...", která pracuje , která je podepsaná na úředním záznamu ze dne 14. května 2018 č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 vedeným zpracovatelem případu por. Ing. Miroslavem Jarošovem - komisařem oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

K TOMU JE NUTNO DODAT, ŽE POLICISTKA "O..." PODLE ETICKÉHO KODEXU PČR JE POVINNA NETOLEROVAT TRESTNOU ČINNOST JINÉHO POLICISTY.

Je podezření, že ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka nadržuje policistce "O..." - oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové v úmyslu ji umožnit, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

POLICISTKA "O..." SE ZAPOJOVALA DO PODÁVÁNÍ VYSVĚTLENÍ A TRVALA NA SKUTEČNOSTI, ŽE ÚŘEDNÍ ZÁZNAM NEBUDE VYDÁN.

Případné tvrzení, že policistka "O..." byla pouze přítomna nemá žádnou právní hodnotu, protože policistka "O..." celou dobu nic nedělala a sledovala podávání vysvětlení.

Policistka "O..." akorát na chvíli odešla pro bundu, protože jí foukalo za výstřih z otevřeného okna a byla jí zima.

Policistka "O..." jinou činnost než nicnedělání nekonala a není tedy jasné za co ji PČR vlastně vůbec platí, pozn. asi za nicnedělání.

Dále policistka "O..." má zákonnou povinnost podle Etického kodexu Policie ČR netolerovat protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše a v souladu se zákonem by se v tomto trestním oznámení mělo i vyšetřit, zda policistka "O..." protizákonnou činnost por. Ing. Miroslava Jaroše ohlásila nadřízenému npor. Ing. Bc. Eduardovi Petiškovi, GIBS nebo státnímu zástupci.