Nadržování p. Jan Bruinsma

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na pracovnici SZIF RO Hradec Králové Ing. Alenu Veselou, DiS ve věci podezření z trestného činu nadržování p. Janu Bruinsmovi se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. na Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové ve věci podezření z trestného činu nadržování p. Janu Bruinsmovi.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu Ing. Alenou Veselou DiS.

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Alena Veselá, DiS, úmyslně pomáhá podezřelému pachateli trestné činnosti panu Janu Bruinsmovi (holandskému podnikateli s trvalým pobytem v ČR, místopředseda představenstva ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.)a umožňuje mu, aby pokračoval v devastaci půdy( z hlediska zemědělského využití), s podezřením úmyslu ji následně zadarmo "koupit" a unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

Pokud by Ing. Alena Veselá DiS měla v úmyslu argumentovat potíži na pracovišti v případě neuposlechnutí ústního a nedokladovaného rozkazu Ing. Blankou Weisbauerovou, musí Ing. Alena Veselá DiS. uvážit, že je výhodnější změna zaměstnání, než o věci přemýšlet až 4-12 let ve vězeňské cele, protože Ing. Blanka Weisbauerová není schopná Ing. Aleně Veselé DiS. pomoct v trestním řízení.

Pokud by Ing. Alena Veselá DiS. měla v úmyslu argumentovat, že je v tíživé ekonomické situaci, a proto vzala od p. Jana Bruinsmy úplatek, musí Ing. Alena Veselá DiS uvážit, že o situaci potom může přemýšlet až 4-12 let ve vězeňské cele, protože p. Jan Bruinsma je "holandský podnikatel" a nikoliv  zachránce české úřednice před trestním řízením.

Přílohy


Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv