Nadržování Markétě Stojanové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění o vykonaném dohledu Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička.

Doručenka

Stanovisko NGO

Zápis ze řádného zasedání dne 31. ledna 2018

    "Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Nedobrovolná hospitalizace - zatím nebude reagovat na provokace protiprávní korespondenci ze strany Policie, státního zastupitelství a dalších institucí, a to do bodu zlomu, kdy se začne případ řešit v souladu se zákonem. Pouze bude dokumentaci zveřejňovat, protože tím si úřední osoby podle TZ hromadí důkazní materiál proti sobě a tímto způsobem si odpovědné úřední osoby vytvoří trestní spis proti sobě samy."

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře Senátu ČR.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Petru Hnízdovou Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Petru Hnízdovou.

Je podezření, že dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová úmyslně pomáhá podezřelé pachatelce trestné činnosti paní Markétě Stojanové a umožňuje ji, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody.

Současně však JUDr Petra Hnízdová neumožňuje paní Markétě Stojanové, aby promluvila, zda nemedikované léky podala pacientce (matce právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku) sama o vlastní vůli a nebo byla o tuto "službu" požádána tzv. objednavatelem vraždy tzn. podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ návodcem trestného činu.

NGO navrhuje, aby Okresní státní zastupitelství navrhlo paní Markétě Stojanové možnost spolupracující osoby, což by značně pomohlo při policejním vyšetřování a pro paní Markétu Stojanovou je toto výhodné, protože by se ji ve výsledku snížil trest odnětí svobody za vlastní prokázanou trestnou činnost.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky