Por. Ing. Miroslav Jaroš                        Nadržování Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případech :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

č.j. ZP-LV-27-16092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupce, ale jako tiskový mluvčí por. Ing. Miroslava Jaroše.

JUDr. Lukáš Vodička napsal co mohl nebo nemohl por. Ing. Miroslav Jaroš udělat aniž by se por. Ing. Miroslava Jaroše zeptal - resp. por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl ani vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris.

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ.

Případ por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské vychází ze skutečnosti, že v trestním oznámení a následně v protokolu podání vysvětlení oznamovatelem, bylo výslovně doloženo, že v případu Ing. Monika Nebeská se v případu podezření z dotačního podvodu sama prezentovala jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytAgro s.r.o.

Přestože NGO uváděla v předchozí korespondenci, že je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti, tak NGO nepředpokládá, že i při limitovaných schopnostech by por. Ing. Miroslav Jaroš porušoval zákon ve svůj neprospěch a zadarmo jako by to bylo např. u podezření z nepřímého úplatkářství (slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské), a proto NGO zvolila podezření z trestného činu přijetí úplatku, s podezřením, že by si por. Ing. Miroslav Jaroš vyvážil případnou škodu vlastního trestního stíhání např. penězi.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nepřímé úplatkářství

NEODBORNOST POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu -Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš NADRŽUJE Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu, ABY ING. MONICE NEBESKÉ UMOŽNIL, ABY UNIKLA TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ZA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU VYDÍRÁNÍ § 175 TZ - A ÚTISKU - § 177 TZ- NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S A VLASTNÍKŮ PŮDY, KTERÉ ZASTUPUJE.

 Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) komisař Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality por. Ing. Miroslav Jaroš.

Pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce -pachatelem je komisař Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje , oddělení hospodářské kriminality por. Ing. Miroslav Jaroš, který jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy.