Ilona Langrová - nadržování Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje Ing. Monice Nebeské - ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

P. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu, že p. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb. musí nýt dodržen.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest postup p. Ilony Langrové vyhovovali Ing. Monice Nebeské, která je jednatelkou FytAgro s.r.o. a jejím jménem je podepsaná veškerá korespondence ohledně výpovědí pachtovních smluv mezi FytAgro s.r.o. a propachtovateli- vlastníky půdy a Státním zemědělským intervenčním fondem.

Je podezření, že p. Ilona Langrová za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská je prostředníkem mezi p. Janem Bruinsmou a třetími osobami. Takto je podezření na další trestný čin.

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Alena Veselá, DiS. - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Aleš Sobel - ředitel regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser - právník regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.