Ing. Aleš Sobel - nadržování Ing. Monice Nebeské

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Ing. Aleš Sobel nadržuje Ing. Monice Nebeské - ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. 

 Je podezření, že Ing. Aleš Sobel se snaží "zachraňovat" pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu p. Ilonu Langrovou, aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že odeslal do datové schránky Human Rights Defense z.s. dopis č.j. SZIF/2018/0406629 ze dne 24. května 2018. Podrobné odůvodnění v dalších přílohách trestního oznámení.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuje i Ing. Monice Nebeské, která je jednatelkou FytAgro s.r.o. a jejím jménem je podepsaná veškerá korespondence ohledně výpovědí pachtovních smluv mezi FytAgro s.r.o. a propachtovateli- vlastníky půdy a Státním zemědělským intervenčním fondem.

V současné době jsou vlastníci půdy (protizákonným postupem SZIF) postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Je podezření, že Ing. Aleš Sobel za tuto činnost může přijímat i úplatky od p. Jana Bruinsmy a je podezření, že Ing. Monika Nebeská může být zprostředkovatelem mezi p. Janem Bruinsmou a Státním zemědělským intervenčním fondem, tedy i Ing. Alešem Sobelem, který je bývalým zaměstnancem Zemědělského družstva Všestary. Toto by bylo podezřením na další trestný čin.