Ilona Langrová - nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -p. Ilona Langrová.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje Ing. Aleně Veselé, DiS.

Je podezření, že pracovnice regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - p. Ilona Langrová nadržuje pracovnici regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleně Veselé, DiS., aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, tím způsobem, že p. Ilona Langrová odeslala vlastníkům půdy oznámení o neprovedení aktualizace půdy č. j.: SZIF/2018/0240838, sp. zn: 18/436/EPU/2/0007370 ze dne 03.04.2018, kde jednoduše zopakovala veškeré názory holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy. P. Ilona Langrová rozhodla s průtahem proti vlastníkům půdy a ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a dokonce vlastníky půdy odmítla uznat jako účastníky řízení.

Předmětný dopis vychází z podkladů. Které připravila Ing. Alena Veselá DiS (jako profesně erudovaná pracovnice SZIF), konkrétně zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018.

Ing. Alena Veselá tvrdila, že stav plodin na fotografiích je v pořádku.

Ing. Alena Veselá DiS takto uvedla vlastníky půdy do ekonomických potíží, kdy vlastníci půdy nebudou dostávat pacht, naturálie a bude zneužito jejich vlastnictví.

Je to srovnatelná, jako kdyby Ing. Alena Veselá pracovala na SZIF, nedostávala mzdu a nesměla by dát výpověď a musela dál pracovat zadarmo.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že 

zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo 

ve prospěch vlastníků půdy.

Cui bono, cui prodest tento stav vyhovuval p. Janu Bruinsmovi a je podezření, že je p. Jan Bruinsma i organizátor TČ podle TZ.