Mgr. Marek Kaiser - nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vyřizujícím pracovníkem kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

  Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) vyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním prospěchu skutečným pachatelům trestné činnosti.

Podle § 6 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo ani nesmí těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

achatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce -pachatelem jevyřizující pracovník kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu a je podezření, že jedná ve prospěch pracovnice regionálního odboru Ing. Aleny Veselé DiS.